close
تبلیغات در اینترنت
ماندن رقابت
loading...

topnewsir

دکتر سالار معينی کرمانشاهی*: در بازاريابی دو مفهوم بسيار عميقی وجود دارد به نام های ادراک و انتظار مصرف کننده، که هر کدام نقش بسيار ويژه در راستای رسيدن به ارزش های برند ايفا می کنند و موجبات برند شدن را فراهم می آورند.   انتظار يعنی پيش بينی حس مصرف کننده در زمان قبل از مصرف، به معنای ديگر يعنی من می خواهم که از اين برند و محصولاتش اين ارزش، فايده و يا حس را تجربه کنم. عواملی چون تبليغات برند، تبليغات دهان به دهانِ پيرامون برند، استفاده قبلی از محصولات و يا خدمات برند و حتی استفاده از يک محصول…

برقرار بودن و پايدار ماندن در عصر رقابت


دکتر سالار معينی کرمانشاهی*: در بازاريابی دو مفهوم بسيار عميقی وجود دارد به نام های ادراک و انتظار مصرف کننده، که هر کدام نقش بسيار ويژه در راستای رسيدن به ارزش های برند ايفا می کنند و موجبات برند شدن را فراهم می آورند.

 

انتظار يعنی پيش بينی حس مصرف کننده در زمان قبل از مصرف، به معنای ديگر يعنی من می خواهم که از اين برند و محصولاتش اين ارزش، فايده و يا حس را تجربه کنم. عواملی چون تبليغات برند، تبليغات دهان به دهانِ پيرامون برند، استفاده قبلی از محصولات و يا خدمات برند و حتی استفاده از يک محصول و يا خدمات از برندهای رقيب همگی عواملی هستند که بر روی سطح انتظار مشتری تأثيرگذارند.

در بازاريابی ادراک چيست؟ تجربه حاصل شده از استفاده يک کالا و يا خدمت را گويند. از دو تعريف ساده اما مهم و تأثيرگذار انتظار و ادراک می توانيم به يک رابطه عجيب پی ببريم:

 

 برقرار بودن و پايدار ماندن در عصر رقابت

•    اگر سطح انتظار مشتری از سطح ادراکش بالاتر باشد مشتری ما اصطلاحاً يک مشتری ناراضی است.

•    اگر سطح انتظار مشتری برابر با سطح ادراکش باشد مشتری ما اصطلاحاً يک مشتری راضی است.

•    اگر سطح انتظار مشتری از سطح ادراکش پايين تر باشد مشتری ما اصطلاحاً يک مشتری مشعوف است.

نکته کليدی اين ارتباط در اين مهم نهفته شده است که گفتار و کردار برندها از منظر مشتری می بايستی قابل درک، ملموس و از همه مهم تر متناسب باشد و از بسط اين دو مفهوم می توانيم پی ببريم که آنها چه رابطه ای می توانند با برند داشته باشند! اگر بخواهم عرض خودم را ساده بيان کنم می گويم که يک نام خوش و نيک، ارزش خود را از کجا و چگونه بدست خواهد آورد. اين موضوع را با جمله ی از فليپ کاتلر دنبال می کنیم،  يک نام تجاری، واژه، نشان، نماد و يا طرح و ترکيبی از آنها برای معرفی کالای يک فروشنده يا گروهی از توليد کنندگان است که باعث خواهد شد نسبت به رقبا متمايز گردد. از اين تعريف اين نکته برمی آيد که اساس برندينگ بر سه اصل استوار است تمايز، انتظار و ادراک.

آن هنگام که يک کالا و يا خدمت را خريداری می کنيم با کمک گرفتن از اطلاعات خود و ديگران و با دقت به خواسته های خود نسبت به آن محصول (انتظارات) در راستای رفع يک نياز دست به انتخاب و تحقق فعل خريد خواهيم زد. در بازاريابی، اصل، دقيقاً همين فرايند بسيار ساده است.

 

روند بسيار ساده است: شناخت نياز مصرف کننده از جانب شرکت، ايجاد تفاوت بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب توسط شرکت برای مصرف کننده و در نهايت انتخاب محصول توسط مصرف کننده اما خواستگاه برند و برندينگ صرفاً فروش محصول نيست. ارزش برندها در برداشت ذهنی و احساسی مخاطبانشان است که در قلب و ذهن آنان نشسته باشد.

 

به عنوان مثال در گذشته اگر اتوموبيلی از جانب مصرف کنندگان انتخاب می شد شايد به دليل کيفيت ساخت خوب و يا سرعت بالایش می بود اما مصرف کنندگان امروزی از ماشين سواری استفاده می کنند که احساس و تصور آنان در راستای انتخاب يک نام تجاری خاص(برند)، بالا بردن وجه اجتماعی شان است، يا آن ماشين سواری دارای ويژگی ظاهری خاص زنان است و يا بيان کننده يک سبک زندگی خاص باشد مثل علاقمندان به کوير.

 

 برقرار بودن و پايدار ماندن در عصر رقابت

اين نوع مدل ذهنی از انتخاب، به طور معمول در اغلب انتخاب های جوامع مصرفی عصر حاضر حاکم است و همين مدل موجبات ضرورت بازاريابی رابطه ای را فراهم آورده است. بازاريابی که در آن رضايت همگان محال است و برندها در آن موظف به شناخت دقيق مشتريان خود هستند، نه هر شخصی که ممکن است از چنين محصولی استفاده نمايد.

در مجموع برندها در فرايند برندينگ خود برای شرکت و سازمان يک مسئوليت ايجاد می کنند در قابل قول و وعده که خود را موظف به انجام آن می دانند. اين قول با شاخص های دو طرفه ارزيابی و انتخاب می شود، هم از منظر صاحب برند و هم از منظر بازار مصرف و مخاطبان. تجربه امروز ما بيان کننده اين حقيقت است که اگر از موضوع برندينگ و برند شدن غافل شويم به ناچار از دنيای رقابت حذف خواهيم شد. در حقيقت برندينگ در عصر حاضر تجلی بازاريابی در قالب پايه های احساسی است و ادامه فعاليت های بازاريابی می بايستی به توسعه نام تجاری و خلق ارزش برای شرکت منتج شود. برندينگ و بازاريابی دو مقوله ی جدا از هم نيستند بلکه اين دو تکميل کننده هم اند.

به طور قطع ما می دانيم که وظيفه شرکت ها در بازاريابی ايجاد نياز نيست و اساس اين تفکر کاملاً اشتباه است، در ذات بشر نياز مستتر است و وظيفه پايه ای بازاريابی در شرکت ها پاسخ به نيازهای کشف شده و يا در حالت بسيار مطلوب کشف نيازهای پاسخ داده نشده است.

 

شاخصی که ما می توانيم نيازهای انسانی را بواسطه آن طبقه بندی کنيم هرم بسيار مشهور آبراهان مازلو (Abraham Maslow) است که به نام هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو معروف است که نيازهای انسانی را در ۵ تا ۷ طبقه تقسيم بندی می نماید. این سلسله مراتب از نیازهای ابتدایی در طبقه پایینی شروع شده و هرچه بالاتر میرود نیازهای پیچیدهتر انسانی را معرفی میکند که به ترتیب عبارتاند از: نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای امنیتی، نیازهای عاطفی، نیازهای اجتماعی – احترامی و نیازهای خودشکوفایی. طبق نظریه مازلو، هر «نیاز» هرچقدر پایینتر قرار داشته باشد، قویتر است و بدون ارضای نیازهای هر طبقه نمیتوان به طبقه بالاتر دست یافت.

 سئوال؛ اين روزها، موفق شدن از طريق محصول (کالا/ خدمات) جديد، چرا تا اين حد دشوار است؟

جواب اين سئوال بسيار ساده است؛ به دليل اينکه در دنيای امروز به اکثر نيازهای انسان و جامعه هدف به شکل های گوناگون پاسخ داده شده است. به جد می توان گفت که موفق شدن از طريق محصول جديد بسيار مشکل است و تقريباً تنها راه قابل تصور و منطقی که ارزش افزوده بسيار زيادی را به همراه خواهد داشت گزينه ی نيست جز خلق تمايز و مزيت رقابتی و ابزار واقعی، مناسب و تأثيرگذار. اين استراتژی برندينگ و برند شدن است. در عصر رقابت، انتخاب شدن در بازار توسط مصرف کننده، برقرار بودن و پايدار ماندن با عنايت به مفهوم و ذات برندينگ که همان توجه به انتظارات، ادراک و تجربيات مصرف کنندگان و بازار هدف است، ميسر خواهد بود.

 

*مدرس و مشاور مباحث بازاريابی ـ فروش، برندينگ و توسعه کسب و کار
مشاور در حوزه های بازاريابی، تبليغات، برندينگ، فروش ارزيابی عملکرد نيروهای فروشلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

مجتمع آموزشی امام صادق ع صبح حافظه کوتاه مدت انسان در نيمه هاي شب در اوج قدرت خود قرار دارد زيرا دماي بدن به گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورشمديريت اخلاق در سازمان مرتضي سلطاني مديريت اخلاق، شناسايي و اولويت بندي ارزشها محسن گراوند راه های افزايش بهره وری نظامي است كه در ژاپن بصورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفت و نتايج بسيار خوبي داشت که افسردگي تشخيص و راه درمان آرشيو …انواع اضطراب ها و ترس ها ۱ اختلال اضطراب فراگیر اگر در تمام مدت روز بدون پناهندگی دات کام مشاهده مبحث خاطرات و اخبار مهاجرت و توقیف زن ایرانی در فرودگاه قاهره به دلیل گذرنامه جعلی یک زن ایرانی به همراه فرزندش به مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام …مشاوره رایگان ،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری پله پله تا ملاقات خدا انواع تست ها و فال هاي جالببه سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و میگنا بهداشت روان در مدارسبهداشت روان نوجوانان وجوانان بهداشت و سلامت روان نوجوانان وجوانان موضوعي است كه به آذر راه زندگینقش ترس در شکست انسانها و اقسام آن ترس مثبت و منفی هراس، تيره بختي است، اما شهامت را الف چرا مرگ بر آمریکا ؟؛ چرا مذاکره با آمریکا؟این روز ها ایامی است که در تاریخ انقلاب اسلامی با تظاهرات ضد آمریکایی شناخته می‌شود گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش مديريت اخلاق در سازمان مرتضي سلطاني مديريت اخلاق، شناسايي و اولويت بندي ارزشها براي محسن گراوند راه های افزايش بهره وری نظامي است كه در ژاپن بصورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفت و نتايج بسيار خوبي داشت که مجتمع آموزشی امام صادق ع موفقیت دانش آموزان آرش نصرالهی و پارسا محمودی را در آزمون مدارس نمونه دولتی به عزیزانمان و پله پله تا ملاقات خدا انواع تست ها و فال هاي جالب به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت آذر راه زندگی ترس از خدا عامل خودباوری و اعتماد به نفس امام علی علیه السلام در حکمت ترس از خدا را یکی از پناهندگی دات کام مشاهده مبحث خاطرات و اخبار مهاجرت و تجربه مهاجرت غیرقانونی به آمریکا از زبان یک ایرانی گوی آهنین در این تصویر مرز میان آمریکا و وبلاگ روانشناسی شفای درون اختلالات روانپزشکی و توصیه های درمانی اختلال روان تنی اختلالی که تحت تاثیر ذهن قرار دارد یا در شدیدترین حالت توسط ذهن ایجاد افسردگي تشخيص و راه درمان آرشيو انجمن انواع اضطراب ها و ترس ها ۱ اختلال اضطراب فراگیر اگر در تمام مدت روز بدون توجه به بدو علم علوم فضايي و هوانوردي بدو علم علوم فضايي و هوانوردي بدو علم همچنین فروند بالگرد در میانه های دهه الف چرا مرگ بر آمریکا ؟؛ چرا مذاکره با آمریکا؟ كمك به دولت و تيم مذاكره كننده اين نيست كه مثلا تابلوهاي صداقت آمريكايي را پايين بكشد، بلكه

مطلب برقرار بودن و پايدار ماندن در عصر رقابت در سایت مفیدستان


لینک منبع و پست :برقرار بودن و پايدار ماندن در عصر رقابت
http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa/
نظرات () تاریخ : دوشنبه 20 دي 1395 زمان : 12:27 بازدید : 7 نویسنده : نویسنده وبلاگ

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1395
 • 1394
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 92
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 68
 • باردید دیروز : 4
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 98
 • بازدید ماه : 179
 • بازدید سال : 179
 • بازدید کلی : 3,596